Sibelius unika manuskriptsamling har räddats till Nationalbiblioteket

8.12.2020

Samlingen är omfattande och innehåller olika typer av manuskript för totalt nio verk. Materialet består av mer än 1 230 sidor, och Sibelius egenhändigt renskrivna betydelsefulla partitur utgör kärnan i samlingen.

Samlingen kommer från det tyska förlaget Lienau, som under 1900-talets första decennium publicerade flera viktiga verk av Sibelius, bland annat violinkonserten, den tredje symfonin, symfoniska dikterna Pohjolas dotter och Nattlig ritt och soluppgång samt stråkkvartetten Voces intimae. I det nu förvärvade materialet ingår manuskript till alla dessa verk, bortsett från Pohjolas dotter. Det manuskriptet såldes på auktion 2016.

Det essentiella och särskilt betydelsefulla i samlingen är Sibelius egenhändigt renskrivna partitur för verk som Voces intimae, Åtta sånger op. 57 och sceniska verket Svanevit. Utgående från annat intressant material framgår bland annat vilken del av arrangemanget för fyrhändigt piano i tredje symfonin som schweiziska Paul Juon står för och vad som är av Sibelius hand. Ett speciellt inslag i materialet är ett partitur sammanställt av violinkonsertens korrektur som Richard Strauss använde för att dirigera uruppförandet av den reviderade versionen av verket i Berlin 1905. I partituret finns blyertsanteckningar av Strauss.

Essentiellt forskningsmaterial och unik nationalegendom

Manuskriptmaterialet är av avgörande betydelse för forskningen och musiklivet, men även ett värdefullt kulturarv och vår nationalegendom. I Finland beviljas inte längre tillstånd att föra Sibelius manuskript ut ur landet. I Nationalbiblioteket kommer materialet att bevaras i perfekta förhållanden för dagens och framtida generationer av forskare och musiker. "Sibelius manuskript lockar forskare och musiker från hela världen till Nationalbiblioteket. Manuskripten är en aldrig sinande källa till forskningskunskap och inspiration. Vi forskare tackar alla instanser som gjorde det möjligt att få manuskriptsamlingen till Finland”, säger professor Timo Virtanen, huvudredaktör för den kritiska utgåvan av Sibelius verk vid Nationalbiblioteket.

Det skulle inte har varit möjligt att förvärva manuskriptmaterialet till Finland utan de stipendier och donationer som beviljats för ändamålet. Förvärvet har finansierats av Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse, Elsa Fromond och tre andra privata donatorer.

*****************

Den kritiska utgåvan av Jean Sibelius verk (JSW) är ett unikt internationellt publiceringsprojekt i Finland. Editionsarbetet har pågått sedan 1996 och projektet publicerar kompositörens hela produktion efter grundliga studier av relevanta källor. JSW genererar forskare information och en grund för att uppföra Sibelius verk. När utgåvan är klar kommer publikationsserien att innehålla 60 volymer.

Tillbaka till nyheterna