Tidtabell och repertoar

DEN 13:E INTERNATIONELLA JEAN SIBELIUS-VIOLINTÄVLINGEN

I
Sibelius-Samfundet rf och Konstuniversitetets Sibelius-Akademi arrangerar den XIII internationella Jean Sibelius-violintävlingen i Helsingfors 18–29.5.2025. Tävlingen är öppen för alla violinister födda år 1995 eller senare.


II
En länk till anmälan öppnas på denna sida i december 2024. Anmälningstiden utgår 29.1.2025 kl. 12 EET.

En nämnd som tillsätts av tävlingskommittén gör ett första urval utgående från de ansökningshandlingar och videoinspelningar som skickats in. Besked om antagning till tävlingen skickas senast 4.3.2025.


III
Tidtabell för tävlingen
Tävlingsordningen lottas vid tävlingens öppningsceremoni 17.5.2025. Varje tävlande bör personligen närvara vid öppningsceremonin eller sända en representant med fullmakt att närvara vid utlottningen. Deltagarna uppträder i samma ordning under hela tävlingen.

Första omgången 19–21.5.2025
Till den första omgången blir ca 40 deltagare antagna.

Andra omgången 23-25.5.2025
Till andra omgången blir 18 deltagare antagna.

Final 27–29.5.2025
Till finalen blir sex deltagare antagna.


IV

Repertoaren för tävling
Tävlingskommittén uppmuntrar tävlandena att välja den repertoar som bäst lyfter fram deras konstnärliga och violinistiska styrkor, och som speglar mångfalden av musik och dess skapare.

Tävlingen omfattar tre omgångar som alla är offentliga tillställningar. Hela tävlingsrepertoaren, förutom andra omgångens beställningsverk och ett eventuellt kammarmusikverk, ska spelas utantill. Verken som ingår i repertoaren kan framföras i valfri ordning i första och andra omgången. Tävlingskommittén förhandsgranskar tävlingsrepertoarens längd.

Första uttagningen
Repertoaren för den första uttagningen bör vara från tävlandens egen tävlingsrepertoar.
1. Bach: en sats ur en solosonat eller -partita
2. Paganini: en kapris eller Ernst: ”Letzte Rose”-variationer eller Ernst:
”Erlkönig” (Schubert)
3. Sibelius: Sibelius: 1:a satsen ur Violinkonsert i d-moll, op. 47

Första omgången 19–21.5.2025
1. 2–3 satser ur Bachs solosonat/partita eller Ciaccona
(I Bachs Partita i h-moll hör Double till föregående sats.)

2. Välj ett av de fyra alternativen: 2a, 2b, 2c eller 2d
2a) Två kapriser av Paganini
2b) Paganini: en kapris och Salvatore Sciarrino: en kapris (kapriserna 2-6)
2c) Paganini: en kapris och Jörg Widmann: en etyd
2d) Ernst: ”Letzte Rose”-variationer eller Ernst: ”Erlkönig” (Schubert)

3. Sibelius: Två Humoresker, fritt valda ur op. 87 och/eller ur op. 89

Längd: varje tävlande har högst 30 minuter tid på scenen.

Andra omgången 23–25.5.2025
Repertoaren i andra omgången kan innehålla verk för soloviolin eller för violin och piano, dock inte violinkonserter eller delar av dem med pianoackompanjemang.
Repertoaren i andra omgången får inte innehålla stycken som ingått i tävlandens egen repertoar i första omgången.

1. Sibelius: minst 2 fritt valbara stycken för violin och piano
2. Outi Tarkiainen: beställningsverk för violin och piano
3. Valfritt recitalprogram

Längd: varje tävlande har högst 70 minuter tid på scenen.

Final 27–29.5.2025
1. Sibelius: Violinkonsert i d-moll, op. 47
2. En av följande konserter:
Kaija Saariaho: Graal Theatre (1994)
Unsuk Chin 1 (2001)
Oliver Knussen (2002)
Magnus Lindberg 2 (2015)