© Foto: Lehtikuva

Sibelius-samfundet har sedan år 1965 vart femte år arrangerat Jean Sibelius -violintävlingen, en av de mest prestigefyllda tävlingarna i världen. Den arrangeras i månadsskiftet november-december, senast 21.11-10.12. 2015. Sedan 1969 har tävlingen varit medlem i World Federation of International Competitions.

Vid styrelsens första egentliga sammanträde 1958 grundades olika utskott, bl.a. de professionella musikernas utskott. I utskottets planer ingick från första början att arrangera en violintävling i anslutning till Sibelius-veckorna i Helsingfors. I tävlingsprogrammet skulle Sibelius violinkonsert ingå. Eftersom Sibeliusveckornas ekonomi inte tillät att arrangera tävlingen blev det möjligt först i och med arrangemangen kring Sibelius 100-årsjubileum år 1965, då omständigheterna också i övrigt var speciellt festliga. För tävlingen hade grundats en hederskommitté, som bestod av framstående musiker såsom Sir John Barbirolli, Herbert von Karajan, Zoltán Kodály, Yehudi Menuhin, David Oistrah, Eugene Ormandy, Igor Stravinsky ja Henryk Szeryng. Kommitténs ordförande var fru Aino Sibelius.

Tävlingen beslöts anordnas vart femte år och i och med att dess internationella anseende har vuxit har också tävlingskandidaternas antal ökat. I den första tävlingen deltog 27 violinister. År 2015 var ansökningarnas antal rekordartade 234, av vilka 45 efter gallring antogs till själva tävlingen. I tävlingens första omgång, semifinal och final spelar de tävlande delvis obligatoriska, delvis valbara verk. Ett av de obligatoriska verken har varit en nyskriven finländsk violinkomposition. Finalisterna spelar två violinkonserter med orkester, av vilka den ena är Sibelius.

Domarkollegiet har alltid bestått av violinister och violinpedagoger på högsta internationella nivå. Ordföranden är traditionsenligt en finländare. Som sådan har verkat Tauno Hannikainen, Joonas Kokkonen, Tuomas Haapanen, Aulis Sallinen, Mikko Heiniö och Jukka-Pekka Saraste. Tävlingens konstnärliga betydelse grundar sig på att nya begåvningar runtom i världen kan upptäckas och deras framgång på konstnärsbanan stödas. Samtidigt blir Sibelius violinkonsert bekant bland världens unga violinistbegåvningar. Nuförtiden arrangeras tävlingen som ett samarbete mellan Sibelius-Samfundet och Konstuniversitetets Sibelius Akademi.