Sibelius-Samfundet

Sibelius-Samfundets verksamhetsidé är att upprätthålla och promovera det intresse som finns för Jean Sibelius och hans musik, för framföranden av hans musik samt att stöda den forsknings- och publikationsverksamhet som gäller hans musik.

Sin uppgift förverkligar Samfundet genom att

  • publicera den textkritiska utgåvan av Jean Sibelius samlade verk i samarbete med Nationalbiblioteket och förlaget Breitkopf & Härtel
  • vart femte år, nästa gång 2020, anordna den internationella Jean Sibeliu -violintävlingen
  • upprätthålla kontakter till övriga Sibelius-samfund
  • delta i arrangemangen av internationella Sibelius-konferenser, nästa gång 2020
  • belöna insatser för Jean Sibelius musik
  • arrangera olika tillfällen och resor för sina medlemmar

© Foto: Jan Westö

Konstuniversitetets Sibelius-Akademin

Konstuniversitetets Sibelius-Akademin förmedlar den högsta musikutbildningen i Finland. Här utbildas konstnärer, pedagoger och professionella musikutövare för mångsidiga uppgifter och till självständigt konstnärligt arbete. Till akademins uppgifter hör att förnya och värna om musikkulturen. Sibelius-Akademin är en av Europas största musikakademier och rankad nia i kategorin för performativa konstarter (QS World University Rankings by Subject 2021).

© Foto: Heikki Tuuli