Domarkollegium av internationell toppklass

orkestrar och kapellmästare av världsklass

framtidens stjärnor

i Sibelius violintävling

–en fest med klassisk musik

i centrum av Helsingfors.

 

Reglerna

Sibelius-Samfundet rf och Konstuniversitetets Sibelius-Akademi arrangerar den XII internationella Jean Sibelius-violintävlingen i Helsingfors 22.11–3.12.2020. Tävlingen är öppen för alla violinister födda år 1990 eller senare.

Läs mer

Juryn

Juryn består av finländsk juryordförande Sakari Oramo, en finländsk medlem och sju internationella medlemmar 

Läs mer

Historia

Sibelius-samfundet har sedan år 1965 vart femte år arrangerat Jean Sibelius -violintävlingen, en av de mest prestigefyllda tävlingarna i världen. Den arrangeras i månadsskiftet november-december, senast 21.11-10.12. 2015.

Läs mer

Sibelius-Samfundet

Sibelius-Samfundets verksamhetsidé är att upprätthålla och promovera det intresse som finns för Jean Sibelius och hans musik, för framföranden av hans musik samt att stöda den forsknings- och publikationsverksamhet som gäller hans musik.

Sin uppgift förverkligar Samfundet genom att

  • publicera den textkritiska utgåvan av Jean Sibelius samlade verk i samarbete med Nationalbiblioteket och förlaget Breitkopf & Härtel
  • vart femte år, nästa gång 2020, anordna den internationella Jean Sibeliu -violintävlingen
  • upprätthålla kontakter till övriga Sibelius-samfund
  • delta i arrangemangen av internationella Sibelius-konferenser, nästa gång 2020
  • belöna insatser för Jean Sibelius musik
  • arrangera olika tillfällen och resor för sina medlemmar

© Foto: Jan Westö

Konstuniversitetets Sibelius-Akademin

Konstuniversitetets Sibelius-Akademin förmedlar den högsta musikutbildningen i Finland. Här utbildas konstnärer, pedagoger och professionella musikutövare för mångsidiga uppgifter och till självständigt konstnärligt arbete. Till akademins uppgifter hör att förnya och värna om musikkulturen. Sibelius-Akademin är en av Europas största musikakademier och rankad trettonde i kategorin för performativa konstarter (QS World University Rankings by Subject 2020).

© Foto: Heikki Tuuli