Reglerna

DEN 12:E INTERNATIONELLA JEAN SIBELIUS-VIOLINTÄVLINGEN
REGLERNA

 

Reglerna uppdaterades 20.1.2022. 

I
Sibelius-Samfundet rf och Konstuniversitetets Sibelius-Akademi arrangerar den XII internationella Jean Sibelius-violintävlingen i Helsingfors 18–29.5.2022. Tävlingen är öppen för alla violinister födda år 1990 eller senare.


II
En länk till anmälan öppnas på denna sida i november 2021. Anmälningstiden utgår 23.2.2022.

En nämnd som tillsätts av tävlingskommittén gör ett första urval utgående från de ansökningshandlingar och videoinspelningar som skickats in. Besked om antagning till tävlingen skickas senast 1.3.2022.


III
Tidtabell för tävlingen
Tävlingsordningen lottas vid tävlingens öppningsceremoni 18.5.2022 i konsertsalen i Sibelius-Akademins R-hus, på adressen Norra Järnvägsgatan 9, Helsingfors.  Varje tävlande bör personligen närvara vid öppningsceremonin eller sända en representant med fullmakt att närvara vid utlottningen. Deltagarna uppträder i samma ordning under hela tävlingen.

Första omgången 19–21.5.2022
Till den första omgången blir ca 40 deltagare antagna.

Andra omgången 23-25.5.2022
Till andra omgången blir 18 deltagare antagna.

Final 27–29.5.2022
Till finalen blir sex deltagare antagna.


IV
Repertoaren för tävling
Tävlingskommttén uppmuntrar tävlandena att välja den repertoar som bäst lyfter fram deras konstnärliga och violinistiska styrkor.

Tävlingen omfattar tre omgångar som alla är offentliga tillställningar. Hela tävlingsrepertoaren, förutom andra omgångens beställningsverk och ett eventuellt kammarmusikverk, ska spelas utantill. Verken som ingår i repertoaren kan framföras i valfri ordning i första och andra omgången. Tävlingskommittén förhandsgranskar tävlingsrepertoarens längd.

Första uttagningen
Repertoaren för den första uttagningen bör vara från tävlandens egen tävlingsrepertoar.
1. Bach: en sats ur en solosonat eller -partita
2. Paganini: en kapris eller Ernst: ”Letzte Rose”-variationer eller Ernst:
 ”Erlkönig” (Schubert)
3. Sibelius: Sibelius: 1:a satsen ur Violinkonsert i d-moll, op. 47

Till följd av Covid-19 och globalt undantagstillstånd, i första uttagningen, är även videor utan pianoackompanjemang godkända. 

Första omgången 19–21.5.2022
1. 2–3 satser ur Bachs solosonat/partita eller Ciaccona
(I Bachs Partita i h-moll hör Double till föregående sats.)

2. 2-3 fritt valbara stycken av Sibelius för violin och piano av följande:
Två stycken för violin och piano, op. 2
Två stycken för violin och piano, op. 77
Fyra stycken för violin och piano, op. 78
Sex stycken för violin och piano, op. 79
Fem stycken för violin och piano, op. 81
Novellette för violin och piano, op. 102
Danses Champêtres för violin och piano, op. 106
Fyra stycken för violin och piano, op. 115
Tre stycken för violin och piano, op. 116

3. Två kapriser av Paganini eller Ernst: ”Letzte Rose”-variationer eller Ernst:
 ”Erlkönig” (Schubert)

Längd: varje tävlande har högst 35 minuter tid på scenen.

Andra omgången 23–25.5.2022
Repertoaren i andra omgången kan innehålla verk för soloviolin eller för violin och piano, dock inte violinkonserter eller delar av dem med pianoackompanjemang.
Repertoaren i andra omgången får inte innehålla stycken som ingått i tävlandens egen repertoar i första omgången.

1. Sibelius: Två Humoresker, fritt valda ur op. 87 och/eller ur op. 89
2. Magnus Lindberg: verk för soloviolin (7–9')
3. Valfritt recitalprogram
Längd: varje tävlande har högst 70 minuter tid på scenen.

Final 27–29.5.2022
1. Sibelius: Violinkonsert i d-moll, op. 47
2. En av följande konserter: Bartók (nr. 2), Beethoven, Berg, Brahms, Britten, Korngold, Mendelssohn (op. 64), Nielsen, Paganini (nr. 1), Prokofjev (nr. 1, 2), Sjostakovitj (nr. 1), Tjajkovskij


V
Tävlandena har möjlighet att spela med pianister som arrangören ställer till deras förfogande. Tävlanden har rätt att repetera med en pianist i en timme inför första omgången och i två timmar inför andra omgången. Tävlandena kan också ta med sig en egen pianist på egen bekostnad.


VI
Tävlandena erbjuds gratis inkvartering på hotell i Helsingfors för den tid som tävlingen pågår. Varje tävlande (och pianist) betalar själv sin resa till Helsingfors, inklusive returresan. Tävlingskommittén kan dock efter eget gottfinnande bevilja resebidrag till deltagare från länder utanför Europa. Sekretariatet bokar hotellrum åt de tävlandenas pianister som vill bo på hotell på egen bekostnad. De som behöver visum till Finland ska själva ansöka om detta vid Finlands beskickning i respektive hemland.


VII
I den internationella juryn ingår förutom den finländska ordföranden en finländsk och sju utländska medlemmar.


VIII
Följande priser delas ut i tävlingen:

I pris 30 000 €
II pris 20 000 €
III pris 15 000 €
De övriga tre finalisterna belönas vardera med ett pris på 3 000 euro.

Juryn har rätt att fördela priserna också på annat sätt.

Sibelius-släkten delar ut ett specialpris på 1 000 euro till alla tävlande som kvalificerat sig till andra omgången.

Instrumentlån, en violin av Giovanni Battista Guadagnini från Turin daterad 1772, vänligen lånad av Jane Ng via J & A Beare and the Beare’s International Violin Society. Lånet är för ett år med en möjlighet till förlänging av låneperioden.

Sibelius-violintävlingen vill understöda de konstnärer som har framgång i tävlingen och hjälpa dem vidare i karriären. Vinnaren i tävlingen får efter tävlingen personlig coaching av Sakari Oramo och Pekka Kuusisto. Coachingen görs på distans och omfattar totalt fyra konsulteringar.

De deltagare som prisbelönats i tävlingen erbjuds möjligheter till uppträdanden.

Vinnaren förbinder sig att uppträda som Helsingfors stadsorkesters solist under Osmo Vänskäs ledning vid en konsert den 8.12.2022 utan separat honorar. Solistens logi- och resekostnader ersätts. 

Vinnaren förbinder sig att uppträda vid en privatkonsert den 10.12.2022 och vid en konsert i Konsertserien Riddarhuset i Helsingfors den 11.12.2022. För de här konserterna betalas det honorar och logi- och resekostnader ersätts. 

En finalist utvald av Radions symfoniorkester förbinder sig att uppträda som RSO:s solist under Sakari Oramos ledning vid konserterna den 14.9.2022 och den 15.9.2022. För den ena konserten får solisten inget separat honorar, medan det för den andra konserten betalas honorar. Solistens logi- och resekostnader ersätts. 

En finalist utvald av Sinfonia Lahti, Tampere Filharmonia, Tapiola Sinfonietta och Oulu Sinfonia inbjudas att uppträda som orkesterns solist.


IX
Priserna delas ut den 29.5.2022 efter att finalen avslutats.


X
Tävlingsarrangören har obegränsad rätt att radiera och spela in, ta upp på video, televisera och filma samt göra skivinspelningar av tävlingsframträdandena och sända och distribuera delar av tävlingsframträdandena och av konserterna den 14.-15.9.2022, 8.12.2022, 10.-11.12.2022, på webbsidor och i andra informationsnätverk utan att betala ersättning till tävlandena eller deras ackompanjatörer.


XI
Originalspråket för dessa regler är finska. Eventuella motstridigheter mellan språkversionerna avgörs med stöd av den finska versionen av reglerna. Vid force majeure avgör tävlingskommittén hur situationen ska lösas.