Naoko Ichihashi

Naoko Ichihashi

Naoko Ichihashi fick år 1981 sitt avgångsbetyg från Toho musikgymnasium i Tokio och blev samma år antagen till Indiana University för att studera pianospel under ledning av György Sebök. År 1986 premierades hon till bästa ackompanjatör i Tjajkovskijtävlingen i Moskva. Ichihashi utexaminerades från universitet i Indiana 1987. Hon flyttade till Finland och anställdes som timlärare vid Sibelius-Akademin. Samma år blev hon orkestermedlem i Avanti!. Debutkonserten spelade Ichihashi i Helsingfors 1990.

Åren 1991-1992 studerade Ichihashi vid Ecole Normal i Paris, där hon avalde diplomet ”licence de concert”. År 1993 erhöll hon andra pris i kammarmusiktävlingen i Uleåborg. Ichihashi har verkat som lektor vid Sibelius-Akademin från och med 2014. Hon är en uppskattad och aktiv musiker, som regelbundet framträder vid olika kammarmusikkonserter. Hon verkar som pianist vid Jean Sibelius violintävlingen och vid Paulo-cellotävlingen.