Matilda Kärkkäinen

Matilda Kärkkäinen

Matilda Kärkkäinen är en mångsidig pianist, vars konstnärliga verksamhet omfattar allt från solorepertoar till kammarmusik och lied. Hon har verkat som kammarmusikpianist vid Sibelius-Akademin sedan år 2015.

Kärkkäinen studerade vid Konstuniveritetet Sibelius-Akademin, där hennes viktigaste lärare var Marita Viitasalo och Erik T. Tawaststjerna. År 2017 slutförde hon sin konstnärliga doktorsexamen, med tema den mångdimensionell pianosonaten. Hon kompletterade sin magisterexamen med studier både vid Universitet för musik i Wien och vid Edsberg kammarmusikinstitut i Stockholm. Debutkonserten spelade hon år 2009.

Kärkkäinen prisbelöntes vid pianotävlingen i  Jyväskylä  2004 (tredje pris och publikpriset), vid den nordiska pianotävlingen i Nyborg 2004 (andra pris) och vid den internationella Ciurlionis-tävlingen i Litauen 2003 (specialpris för bästa framförande av verket i kategorin modern musik). Kärkkäinen har uruppfört många nyskrivna verk, som och också spelat in sådana på skiva. Hon har också gjort inspelningar för Rundradion Yle. Kärkkäinen har framträtt på många finländska festivaler och gjort omfattande konsertresor även utomlands.