Pianisterna

Sonja Fräki

Sonja Fräki uppträder aktivt som pianist, känd både som solist och erfaren kammarmusiker. Sonja Fräki har uppträtt som solist med talrika orkestrar, och hon fungerar som lektor i ackompanjemang vid musikinstitutet Juvenalia i Esbo samt som kammarpianist vid Sibelius-Akademin.

Läs mer

Mariko Furukawa

Pianisten Mariko Furukawa har prisbelönats i flera ryktbara tävlingar. Hon är en aktiv kammarmusiker och har fungerat som officiell pianist på flera festivaler och vid tävlingar. Furukawa avlade sin masterexamen vid Juillard School. År 2019 flyttade hon till Helsingfors och började undervisa vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

Läs mer

Naoko Ichihashi

Naoko Ichihashi har verkat som lektor vid Sibelius-Akademin från och med 2014. Hon är en uppskattad och aktiv musiker, som regelbundet framträder vid olika kammarmusikkonserter.

Läs mer

Matilda Kärkkäinen

Matilda Kärkkäinen är en mångsidig pianist, vars konstnärliga verksamhet omfattar allt från solorepertoar till kammarmusik och lied. Hon har verkat som kammarmusikpianist vid Sibelius-Akademin sedan år 2015. Kärkkäinen har framträtt på många finländska festivaler och gjort omfattande konsertresor även utomlands.

Läs mer

Valeria Resjan

År 1992 vann Valeria Resjan Maj Lind-tävlingen tillsammans med Laura Mikkola. Valeria Resjan har uppträtt som solopianist samt som orkestersolist, och för närvarande verkar Resjan som kammarmusikpianist vid Konstuniversitetet Sibelius-Akademin och undervisar vid Helsingfors Konservatorium.

Läs mer